Kategorija: Obuke

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME APRIL/MAJ 2021. godine

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME April/maj 2021. godine TERMINI : 1.- 4.4.2021. godine – Nedelja; 2.- 10.4.2021. godine – Subota 3.-18.4.2021. godine – Nedelja; 4.- 15.5.2021. godine – Subota Zašto i da li su meni potrebne osnovne Via ferrata pripreme? Najčešće je pitanje koje sebi postavljamo, nakon saznanja da postoje i Via ferrata aktivnosti. Odgovor je…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME – MART 2021. godine

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME MART 2021. godine TERMINI : 1.- 14.3.2021. godine – Nedelja; 2.- 20.3.2021. godine – Subota 3.-21.3.2021. godine – Nedelja; 4.- 27.3.2021. godine – Subota Zašto i da li su meni potrebne osnovne Via ferrata pripreme? Najčešće je pitanje koje sebi postavljamo, nakon saznanja da postoje i Via ferrata aktivnosti. Odgovor je…
Read more

VIA FERRATA MERDEVINE I MOSTIĆI.

Šta su Via ferrata merdevine, a šta Via ferrata mostići? Koje su preporuke za bezbedno i sigurno kretanje na Via ferrata merdevinama i mostićima. Otvorite link.SEDMO PITANJE (2)Duško Popović, Alfa Aktiv, Beograd Instruktor veranja JNA Licencirani vodič Via Ferrata 493 Planinski vodič MB 583 Ski instruktor MB 430 Sportski vodič i operativni trener planinarstva “C”-…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 19.9.2020. godine

TERMIN : 19.9.2020. godine – Subota. CILJ : Osposobiti učesnike u proveri, podešavanju i pravilnoj upotrebi namenske Via ferrata opreme pri kretanju stazama Via ferrata. Uvežbati ih u pravilnim tehnikama kretanja VF stazama i postupcima u različitim situacijama. Ukazati na nephodnost poštovanja propisanih pravila uz potpuno pridržavanje mera bezbednosti pri kretanju na Via ferrata stazama.…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 29.8.2020. godine – SUBOTA

TERMIN : 29.8.2020. godine – Subota.CILJ : Osposobiti učesnike u proveri, podešavanju i pravilnoj upotrebi namenske Via ferrata opreme pri kretanju stazama Via ferrata. Uvežbati ih u pravilnim tehnikama kretanja VF stazama i postupcima u različitim situacijama. Ukazati na nephodnost poštovanja propisanih pravila  uz potpuno pridržavanje mera bezbednosti pri kretanju na Via ferrata stazama.MESTO RADA…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 9.8.2020. godine

TERMIN : 9.8.2020. godine – Nedelja.CILJ : Upoznati učesnike sa vrstama i karakteristikama staza Via ferrata. Ukazati na neophodnost temeljnih i sveobuhvatnih ličnih priprema. Naučiti učesnike osnovnim pravilima na Via ferrati. Upoznati ih sa vrstama, namenom, pravilnom postavljanju i podešavanju namenske opreme za kretanje stazama Via Ferrata. Osposobiti ih da sigurno koriste opremu u različitim…
Read more

ABZAJLING NA OSTRVICI 17.5. i 23.5.2020. godine

ALFA ACTIV VAS VODI NA OSTRVICU. IDEMO DA NAUČIMO SPUŠTANJE PO UŽETU. IDEMO DA UŽIVAMO U AKTIVNOSTIMA U PRIRODI.Prvi termin je u nedelju 17.5. a drugi u subotu 23.5.2020. godineCILJ : Objasniti, pokazati i uvežbati učesnike u različitim tehnikama spuštanja po užetu. Osposobiti ih da na siguran i bezbedan način vrše spuštanje po užetu.SADRŽAJ:1.- Osnovni…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME – MAJ 2020. godine

TERMINI :1.- 16.5.2020. godine – Subota; 2.- 24.5.2020. godine – Nedelja3.-30.5..2020. godine – Subota; 4.- 31.5.2020. godine – NedeljaCILJ : Upoznati učesnike sa vrstama i odlikama staza Via ferrata.Ukazati na neophodnost temeljnih i sveobuhvatnih ličnih priprema. Naučiti učesnike osnovnim pravilima na Via ferrati. Upoznati ih sa vrstama, namenom, pravilnom postavljanju i podešavanju namenske opreme za…
Read more

NAPREDNE VIA FERRATA PRIPREME 25.4. i 10.5.2020. godine

CILJ: Ovih naprednih Via ferrata priprema je da zainteresovane upozna sa karakteristikama veoma teških „D“ i ekstremno teških „E“ Via ferrata staza. Ukaže na neophodnost temeljnih i sveobuhvatnih ličnih priprema. Objasni sve elemente osnovne i dopunske tehničke opreme. Uvežba u praktičnim postupcima bezbednog savladavanja veoma teških sekvenci i deonica.Objasni i uvežba tehnike penjanja i prelaska…
Read more