Kategorija: Obuke

VIP VIA FERRATA OBUKA – SLOVENIJA 23.-24.4.2022. godine

Osposobite se na VIP način. Usvojite potrebna znanja i veštine kako bi uživali u kretanju stazama Via ferrata. Mala grupa 5-7 učesnika. Najsavremeniji sintetički metod osnovne Via ferrata obuke. Teorija 20% , praktično vežbanje 80%. Najsadržajnija, sveobuhvatna, precizna, detaljna i zanimljiva obuka. Analitički individualni segment obuke na kraju radnog dana. Idealne staze VF za obuku…
Read more

OSNOVNA VIA FERRATA OBUKA – OSTRVICA

Da li je meni potrebna osnovna Via ferrata obuka? Odgovor je DA. Osnovna Via ferrata obuka je veoma značajna za svakog početnika koji želi da se bezbedno kreće stazama Via ferrata. Kroz jednodnevno osposobljavanje ćeš dobiti precizne informacije o samom pojmu, podeli, karakteristikama Via ferrata staza. Upoznaćeš i praktično koristiti Via ferrata opremu na pravilan…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 22.8.2021. godine – Nedelja

          OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME                22.8.2021. godine – NEDELJAZašto i da li su meni potrebne osnovne Via ferrata pripreme? Najčešće je pitanje koje sebi postavljamo, nakon saznanja da postoje i Via ferrata aktivnosti. Odgovor je DA. Osnovne Via ferrata pripreme su veoma značajne za svakog početnika, koji želi da se…
Read more

VIP OSNOVNA VIA FERRATA OBUKA – SLOVENIJA

                    VIP  KONCEPT OSNOVNE VIA FERRATA OBUKE  Osposobite se na VIP način. Naučite se kako bi uživali u kretanju stazama Via ferrata. Mala grupa 5-7 učesnika.  Najsavremeniji sintetički metod osnovne Via ferrata obuke. Teorija 20% a praktično vežbanje 80%. Najsadržajnija, sveobuhvatna, precizna, detaljna i zanimljiva obuka. Analitički…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME APRIL/MAJ 2021. godine

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME April/maj 2021. godine TERMINI : 1.- 4.4.2021. godine – Nedelja; 2.- 10.4.2021. godine – Subota 3.-18.4.2021. godine – Nedelja; 4.- 15.5.2021. godine – Subota Zašto i da li su meni potrebne osnovne Via ferrata pripreme? Najčešće je pitanje koje sebi postavljamo, nakon saznanja da postoje i Via ferrata aktivnosti. Odgovor je…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME – MART 2021. godine

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME MART 2021. godine TERMINI : 1.- 14.3.2021. godine – Nedelja; 2.- 20.3.2021. godine – Subota 3.-21.3.2021. godine – Nedelja; 4.- 27.3.2021. godine – Subota Zašto i da li su meni potrebne osnovne Via ferrata pripreme? Najčešće je pitanje koje sebi postavljamo, nakon saznanja da postoje i Via ferrata aktivnosti. Odgovor je…
Read more

VIA FERRATA MERDEVINE I MOSTIĆI.

Šta su Via ferrata merdevine, a šta Via ferrata mostići? Koje su preporuke za bezbedno i sigurno kretanje na Via ferrata merdevinama i mostićima. Otvorite link.SEDMO PITANJE (2)Duško Popović, Alfa Aktiv, Beograd Instruktor veranja JNA Licencirani vodič Via Ferrata 493 Planinski vodič MB 583 Ski instruktor MB 430 Sportski vodič i operativni trener planinarstva “C”-…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 19.9.2020. godine

TERMIN : 19.9.2020. godine – Subota. CILJ : Osposobiti učesnike u proveri, podešavanju i pravilnoj upotrebi namenske Via ferrata opreme pri kretanju stazama Via ferrata. Uvežbati ih u pravilnim tehnikama kretanja VF stazama i postupcima u različitim situacijama. Ukazati na nephodnost poštovanja propisanih pravila uz potpuno pridržavanje mera bezbednosti pri kretanju na Via ferrata stazama.…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 29.8.2020. godine – SUBOTA

TERMIN : 29.8.2020. godine – Subota.CILJ : Osposobiti učesnike u proveri, podešavanju i pravilnoj upotrebi namenske Via ferrata opreme pri kretanju stazama Via ferrata. Uvežbati ih u pravilnim tehnikama kretanja VF stazama i postupcima u različitim situacijama. Ukazati na nephodnost poštovanja propisanih pravila  uz potpuno pridržavanje mera bezbednosti pri kretanju na Via ferrata stazama.MESTO RADA…
Read more

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 9.8.2020. godine

TERMIN : 9.8.2020. godine – Nedelja.CILJ : Upoznati učesnike sa vrstama i karakteristikama staza Via ferrata. Ukazati na neophodnost temeljnih i sveobuhvatnih ličnih priprema. Naučiti učesnike osnovnim pravilima na Via ferrati. Upoznati ih sa vrstama, namenom, pravilnom postavljanju i podešavanju namenske opreme za kretanje stazama Via Ferrata. Osposobiti ih da sigurno koriste opremu u različitim…
Read more