VIA FERRATA LIPOVAC 6.11.2022. godine

VIA FERRATA LIPOVAC 6.11.2022. godine

Alfa Aktiv, za svoje registrovane članove, organizuje rekreativnu Via ferrata akciju na NOVOOTVORENU Via Ferratu LIPOVAC. Na ovoj akciji mogu učestvovati svi koji su do sada prošli osnovnu obuku za bezbedno kretanje Komisije Via ferrata PSD Kopaonik ili u organizaciji klubova u kojima rade licencirani vodiči za Via ferrate. Svi koji imaju iskustva i koji su se do sada kretali različitim stazama Via ferrata. Preporučuje se za sticanje iskustva, uvećenje samopouzdanja i vere u Via ferrata opremu.

Na ovoj rekreativnoj Via ferrata akciji primarna je bezbednost učesnika, a zatim uživanje u kretanju i pogledima na krajolik.

Uslov za realizaciju je 8 učesnika.Via ferrata komplete obezbeđuje organizator.

 

NEDELJA 6.11.2022.godine

 

Polazak kombijem sa parkinga na uglu Sarajevske i Drinske ulice u 07.00h. Putovanje je autoputem do isključenja za Aleksinačke rudnike, a zatim preko Aleksinca do Via ferrate Lipovac. Očekivano vreme dolaska je oko 10.00h.

Na parking je podela VF opreme koja se pakuje u ranac, na ranac. Ruke treba da budu slobodne.

 

Pristup Via ferrati Lipovac.

Prvo putem kraj manastira Sveti Stefan, a potom šumskom markiranom stazom u trajanju od 20-ak minuta. Nisu neophodni planinarski štapovi.

 

Opis Via ferrata staze i detalji. *

 

Via ferrata Lipovac je klasična Via ferrata. Dužina VF je oko 200m.Opremljena je sigurnosnom sajlom koja je klinovima periodično fiksirana u stenama i u kontinuitetu je od polazne do izlazne tačke ferrate. Via ferrata je izgrađena po “francuskom načinu” gradnje.

Na VF stazi se razlikuju vertikalne deonice različite visine, kao i dve horizontalne deonice. Na završnoj vertikalnoj deonici je sekvenca sa blagim negativnim nagibom od oko 2m. VF staza je opremljena brojnim veštačkim hvatištima i gazištima.

Ova Via ferrata se prolazi umerenim tempom za oko 60’.

Težinski je kategorisana kao “B” – Srednje teška Via ferrata.

Na ovoj stazi VF postoji izlaz za hitnu evakuaciju,negde oko sredine, a pre prve horizontale.Uskoro će biti označen.

Izražene opasnosti na stazi su:

 • Odron kamena- signal “Kamen”
 • Okliznuće i pad – signal “Pazi”
 • Zmije – signal “Zmija”

Moguće opasnosti su još:

 • Udar groma – u slučaju grmljavine ne kretati na stazu.

 

Procedure bezbednog uvođenja na stazu Via ferrata Lipovac.

 

U trajanju od 8-10’ izvesti vežbe dinamičkog istezanja.

 

Podela učesnika u dve VF penjačke grupe.

VF penjačka grupa sastavljena je od VF iskusnog penjača i 2-4 učesnika

Na čelu VF grupe je iskusni penjač, a zatim učesnici raspoređeni po nivou poznavanja tehnike i veštini upotrebe tehničke opreme. Princip – što manje iskustva to bliže iskusnom penjaču.

 

Nakon podele u VF penjačke grupe sledi individualna kontrola, postavljanje i podešavanje penjačkog pojasa, Via ferrata seta, dopunskog karabinera, šlema i Via ferrata  rukavica.

Posle duple partnerske provere iskusni VF penjači, vrše pregled svakog učesnika pojedinačno i zahtevaju da se otklone propusti.

Pregled obuće ( da li je adekvatna, ispravna, dobro zapertlana)

Pregled odeće ( da li je adekvatna i podešena na telu)

Pregled penjačkog pojasa ( da li je adekvatan, ispravan, pravilno postavljen i zategnut na telu penjača; da ostatak traka na struku i butinama ne visi, već da bude priljubljen uz postojeću traku pomoćnom omčom)

Pregled Via ferrata seta ( da li je ispravan-proveriti da li je kontrolna traka šok absorbera cela ili prekinuta; pravilno postavljen na penjački pojas kaubojskim čvorom; stanje elastičnih traka; ispravnost funkcionisanja “K” karabinera;

Pregled dopunskog karabinera ( da li je postavljen na predviđenu poziciju na Via ferrata setu; da li matica funkcioniše i da li je u donjoj zoni)

Pregled šlema ( da li je ispravan/ ne oštećen/, pravilno postavljen i zakopčana traka; da li je sakupljena kosa kod učesnika duge kose)

Pregled Via ferrata rukavica ( da li su ispravne i pravilno postavljene)

Pregled ranca ( da li je adekvatan, pravilno postavljen, zategnut na telu i pritegnut zakopčanim trakama oko pojasa i grudi;da su spoljni nezatvoreni džepovi prazni;

 

Brifing pre polaska na stazu Via ferrata.

Ukazivanje na opšte karakteristike Via ferrate Lipovac, sa akcentom na kritična mesta. *

 

Ukazivanje na neophodno poštovanje pravila i procedura pri penjanju.

 • Na vertikalnim sekvencama su oba karabinera ukopčana na sigurnosnu sajlu jedan naspram drugog, a elastične trake su u međusobnom paralelnom odnosu; Šaka nikada ne sme biti ispod karabinera već isključivo iznad; Povlačenje karabinera se vrši tako što podlakticom prođemo ispod elastičnih traka i uhvatimo sigurnosnu sajlu iznad oba ukopčana karabinera. Dolaskom do klina prekopčati prvo jedan, a nakon vizuelne kontrole da je isti zatvoren na narednoj sekvenci, prekopčati i drugi karabiner. Momenat prekopčavanja je kada glavom ili ramenom dođemo u nivo klina. Prekopčavanje vršiti jednom rukom, povratnim okretom u zglobu šake. Položaj tela u momentu prekopčavanja je stabilan sa tri oslonca. Nakon prekopčavanja proveriti da li su elastične trake upletene-rasplesti, i da li je matica dopunskog karabinera u donjoj zoni. Ukoliko osetite zamor ruku-šaka, odmah ukopčati dopunski karabiner, a tek nakon toga vršiti prekopčavanje karabinera Via ferrata seta.
 • Na Via ferrati Lipovac, na vertikalama, određene su, radi bezbednosti, dve prazne sekvence između penjača. Na horizontalnim na svakoj sekvenci je jedan penjač.
 • U slučaju zamora ruku, odmah ukopčati dopunski karabiner na neku fiksnu tačku-klin, gazište, hvatište- a zatim obavestiti iskusnog penjača.
 • Težinu tela projektovati na noge, ruke koristiti za održavanje vertikalnosti, a šake ne stezati grčevito.
 • Kada se odredi grupna pauza radi fotkanja, kratkog predaha, hidratacije i sl. Prva radnja je samoosiguranje ukopčavanjem dopunskog karabinera.
 • Naglasiti još jednom obavezu striktnog pridržavanja propisanih Mera bezbednosti, kao i poštovanja informacija, primedbi i uputstava pri penjanju.
 • Prikupiti Izjave o odgovornosti.
 • Svakog učesnika pojedinačno upitati. Da li se oseća zdravim, spremnim i sposobnim za predstojeću Via ferrata stazu?

 

 

Kretanje na VF Lipovac

 

Iskusni penjač prve grupe se ukopčava i daje jasno upozorenje svim učesnicima: PAŽNJA – DINAMIČKO OSIGURANJE JE NEPREKIDNO OD OVOG TRENUTKA PA SVE DO KRAJA SIGURNOSNE SAJLE. STATIČKO OSIGURANJE UKOPČAVANJEM DOPUNSKOG KARABINERA, USPOSTAVLJAMO PO POTREBI I PO ZAHTEVU.

Dolaskom na četvrtu sekvencu, odobrava polazak prvog penjača iz svoje grupe. Uspostavljena je bezbednosna distanca od 2 prazne sekvence. Po tom obrascu se nastavlja penjanje cele grupe do tačke gde je prva horizontala. Prikuplja se grupa. Pauza za fotkanje i hidrataciju. Ukazivanje na pravilno bočno kretanje “ noga do noge” i položaj tela “od stene” na traverzi. Princip jedan na sekvenci. Nakon kraće vertikale i druge traverze, stiže se do završne vertikale u kojoj je blagi početni previsni deo. Ukazati na odlučnost i pojačano angažovanje ruku, ali težinu tela podizati nogama. Izlaskom do kraja sigurnosne sajle iskopčati karabinere.

Ukoliko je nekome od učesnika potrebna asistencija, tokom penjanja, usled umora, slabosti, trenutnog straha i sl. Iskusni penjač uz pomoć vodičkog užeta pruža pomoć da se bezbedno savlada takva sekvenca. Izradi osiguravalište na pogodnom mestu, postavi uže kroz Reverso i doda kraj užeta sa karabinerom učesniku kojem je potrebna pomoć, koji on ukopča na centralnu omču svog penjačkog pojasa pored kaubojskog čvora VF seta. Zatezanjem užeta pomaže penjaču da uspešno savlada problematične sekvence.

Druga grupa odpočinje penjanje kada poslednji penjač iz prve grupe završi prvu vertikalnu deonicu. Orijentaciono odstojanje između grupa je 1 deonica sa 5-7 sekvenci.( Sekvenca je odstojanje između dva susedna klina na sigurnosnoj sajli VF. Deonica povezuje nekoliko sličnih uzastopnih sekvenci).

Iskusni penjač druge grupe, po isto gore opisanoj procedure vodi grupu od početka do kraja VF staze.

 

Zadržavanje na vrhu, kod Krsta, radi fotkanja, osveženja, uživanja u krajoliku je do pola sata.

 

Povratak sa Via ferrate Lipovac

Silazak je markiranom šumskom planinarskom stazom. Povratak do parkinga je u trajanju od oko 30’.

Pre silaska proveriti svoj ranac i pritegnuti pertle na obući.

Dolaskom do parkinga odlaganje opreme.

Izvesti vežbe statičkog istezanja u trajanju 8-10’.

Čišćenje i razduživanje VF opreme.

 

Završetak aktivnosti do 14.30h.

 

 

Ova aktivnost se finansira sredstvima članarine od strane registrovanih članova Udruženja Alfa Aktiv. Podela troškova putovanja.

 

Ishrana:

Preporuka je lagani doručak i užina po završetku penjanja VF Lipovac u ličnoj organizaciji. Predlog za druženje u restoranu “Marjan” u Draževcu kod Aleksinca. Dokazano i provereno kvalitetno i povoljno.

 

Oprema:

Na ovu VF je moguće ići u plitkim VF patikama. Planinarske pantalone, ili helanke, aktivna majica dugih rukava i tanja planinarska jakna. U mali ranac spakovati malo grickalica-prema ličnim navikama. Voda 1l ili još neki energetski napitak. Rezervna majica. Prva pomoć.

Organizator obezbeđuje kompletnu Via ferrata opremu koja je u važećim standardima UIAA EN 958:2017.

 

 

NAPOMENA:  Organizator akcije zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile izmeni plan akcije. Plan akcije je okviran i u zavisnosti je od vremenskih uslova na zemljištu u vreme izvođenja. Na Via ferratu se ne ide u slučaju nevremena i grmljavine. Svaki učesnik ide na sopstvenu odgovornost. Obaveza pridržavanje propisanih Mera bezbednosti Alfa Aktiv. Obaveza podpisivanja Izjave o odgovornosti Alfa Aktiv.

 

 

Organizacija aktivnosti : Alfa Aktiv, Beograd

Print Friendly, PDF & Email