ALFA – VIA FERRATE

Šta su Via Ferrate? Verovatno ste se zapitali do sada nebrojeno puta. Via ferrate predstavljaju staze i puteve u planinskom stenovitom kršu koje su karakteristične po tome da na pravcu penjanja postoji ugrađena čelična infrastuktura koja nam obezbeđuje da i bez alpinističke tehničke opreme i poznavanja tehnika alpinističkog penjanja uspešno dostignemo na neki planinski vrh ili interesantnu lokaciju. Karakteristično za Via Ferrate je da je duž staze postavljena čelična sajla ( kabal, lanac, uže) koja je na svakih 1 – 10m fiksirana za stenu. U zavisnosti od izloženosti stena i brojnosti i kvaliteta prirodnih oslonaca u njima, postavlja se dređeni broj čeličnih stepenika, gazišta različitih oblika i dimenzija, hvatišta, klinova, prečki, razni tipovi metalnih lestvi, visećih mostića i drugih veštačkih oslonaca, čijim korišćenjem pri penjanju dolazimo do željene tačke. Radi bezbednog kretanja na Via Ferratama neophodno je korišćenje posebne opreme. Planinar na Via Ferati mora da ima na sebi postavljen penjački pojas na koji je spojen fabrički izrađeni ferrata set kojim se kačimo na čeličnu sajlu. Obavezno je korišćenje šlema, zaštitnih rukavica, a po potrebi i čeone lampe. Jednostavno, i „obični ljudi“ mogu putem Via Ferrate imati adrenalinske doživljaje poput alpinista. Međunarodna kategorizacija prema težini staza Via ferrata je sledeća: „A“-Laka; „B“- Umereno teška; „C“-Teška; „D“-Vrlo teška i „E“-Ekstremno teška.
Duky-Via ferrata je prepoznatljiv u planinarskoj populaciji upravo po organizaciji i bezbednom izvođenju velikog broja akcija stazama Via ferrata.Ne oklevajte ni vi. Doživite nešto atraktivno. Idemo zajedno na posebna mesta i na poseban način, idemo putevima Via Ferrata.