ITALIJA – DOLOMITI / TRE CIME 29.7. – 01.8.2021. godine

ITALIJA – DOLOMITI / TRE CIME 29.7. – 01.8.2021. godine

Alfa Activ, za svoje registrovane članove organizuje rekreativnu planinarsku akciju na svetski atraktivnoj lokaciji u Italiji, Dolomiti/ Tre Cime. Ovaj simbol Dolomita stavljen je pod zaštitu svetske kulturne baštine UNESCO. Jedinstveni,kolosalni, stenoviti oblici sa svoja tri vrha Cima Piccola (2857m), Cima Grande (2999m) i Cima Ovest (2973m) svakom posetiocu ostaju večito u sećanju. U skladu sa prethodnim višegodišnjim iskustvom boravka na ovoj lokaciji, brižljivo smo analizirali i osavremenili ovogodišnje aktivnosti. Staze Via Normale i Via Ferrata, koje ćemo prolaziti su izuzetno atraktivne.

29.7.2021. godine – četvrtak                                                                 

U 06.00h polazimo sa ugla Drinske i Sarajevske. Putujemo autoputem pravcem Beograd-Zagreb-Ljubljana-Mojstrana. Cilj je da do 14.00h budemo u Mojstrani na parkingu kod Slovenskog planinskog muzeja. Pripremamo se za predstojeće aktivnosti. Grupa Via normale, sa vodičem, kreće na stazu Pot Triglavske Bistrice do Slapa Peričnik i nazad. Oko 3h pešačenja sa 250m visinske razlike. Grupa Via ferrata, sa vodičima penje stazu Via ferrata Aljaževa “B” na Grančištu. U 17.30h je ručak u Pizzeriji Kot u Mojstrani. Razmeštamo se po unapred utvrđenom planu u grupnim sobama u smeštaju. Rano leganje jer je rano ustajanje.

30.7.2021. godine – petak                                                                       

U 05.00h polazimo put Dolomita. Očekivano vreme dolaska na Lago di Misurina je oko 08.00h. Nakon doručka i kafice prevozimo se do Lago d’Antorno (1880m). Na parkingu je prepakivanje i priprema za trek. U 09.00h svi zajedno polazimo na trek Via normale stazom 115 do Rifugio Fonda Savio (2367m). Za oko 2h treba da popnemo oko 500m na distanci od oko 4km. Staza je atraktivna sa izuzetnim vidicima. Kod Doma je polusatna pauza za fotkanje i okrepljenje. Krećemo od sedla stazom 117 sentiero Bonacossa do sedla Forcela di Rinbianco (2170m). Ovde grupa Via ferrata nastavlja stazom 117 sve do Rif.Auronzzo, dok grupa Via normale spušta stazom 119 do parkinga i naplatne rampe, a zatim produžava do prevoza na Lago d’Antorno (1880m). Oko 17.00h se grupa Via normale prevozi do Rifugio Auronzo (2333m). Razmeštamo se u Domu u višekrevetne sobe. Sve detalje o smeštaju i dvodnevnom boravku u domu dobićete u posebnoj informaciji. Večera u restoranu i druženje. U 22.00h se gasi agregat. Noćni odmor.

31.7.2021. godine – subota                                                                

Doručak i priprema za aktivnosti je do 08.00h kada ispred doma polazimo na trek. Pred nama je težišni dan akcije. Krećemo stazom 101 do Rifugio Lavaredo (2344m) gde je pauza za toalet. Nastavljamo do Forcela Lavaredo (2454m). Na ovom delu staze je stanište mrmota pa očekujemo i da ih vidimo. Pauza za fotkanje i podela grupa. Grupa Via ferrata stavlja šlemove i kreće na gornju stazu ispod stena Monte Paterno, dok Via normale nastavlja donjom širokom stazom 101 do Rifugio Locatelli (2405m). Pauza kod doma. Pripreme za nastavak kretanja. Grupa Via ferrata se oprema kompletnom opremom za kretanje na Via ferrati De Luca Innerkofler, dok Via normale polazi stazom 105 preko doma Forcellina do smeštaja. Grupa Via ferrata penje do vrha Monte Paterno (2744m), a potom spušta stazom do Forcela Lavaredo (2454m) i nastavlja do smeštaja. Večera. Druženje i noćni odmor.

01.8.2021. godine – nedelja

Poslednjeg dana predviđeno je napuštanje doma u 08.00h. Stvari se pakuju u prevoz. Sa minimalnom neophodnom opremom  krećemo stazom 101 do naplatne rampe. Atraktivna staza sa vidikovcima se prolazi za oko 2,5h. Spuštamo oko 500m. Nakon prepakivanja opreme i pripreme za put, prevozimo se do Lago di Misurina gde pravimo pauzu za šoping od oko 60’. Oko 12.00h planiramo polazak na put ka Sloveniji. Pauzu za ručak pravimo na BP Starine kod Novog Mesta. Očekivano vreme dolaska u Beograd je 23.30h.

Akcija se finansira sredstvima Alfa Aktiv.

DOKUMENTA I OPREMA: Važeća dokumenta. Pasoš, overena planinarska kartica PSS, članska kartica Alfa Aktiv, zdravstvena kartica. Potpisana Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti PSS. Međunarodno zdravstveno putno osiguranje za period 29.7.-01.8.2021 godine. Druga neophodna dokumenta koja budu neophodna za ulazak u Sloveniju i Italiju. Sva dokumenta upakovana u nepromočivu foliju/kesicu. Spisak neophodne opreme za akciju biće dostavljen učesnicima. Obavezne su duboke planinarske patike – cipele sa vibram đonom. Učesnicima za Via ferratu obezbeđena je kompletna oprema.

HRANA: Iz ranca. Dobro isplanirati obroke prema ličnim potrebama i u skladu sa predstojećim aktivnostima. Postoji mogućnost ishrane u Domovima na pravcu kretanja. Ponesite obavezno 1,5l vode u rancu.

NAPOMENA: Akcija će se izvesti ukoliko ne bude ograničenja za putovanje. Vođa akcije zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile izmeni plan akcije. Plan realizacije je okviran i u zavisnosti je od vremenskih uslova na zemljištu u vreme izvođenja. Na staze Via ferrata se ne ide u slučaju grmljavine. Prema Zakonu o turizmu (član 86, stav 4) za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.

 

ORGANIZACIJA  AKTIVNOSTI : ALFA AKTIV

VOĐENJE NA STAZAMA :

  • GLAVNI VODIČ

Duško Popović, Alfa Activ, Beograd

Licencirani vodič Via Ferrata 493

Planinski vodič Ib kategorije UIAA MB 583

Sportski vodič i operativni trener planinarstva

“C”- Dozvola za rad trenera PSS Br.190042

Tel./mob: +381 60 684 51 71

e-mail:dusko.popovic060@gmail.com

www.alfaactiv.com

    POMOĆNI VODIČI

Naknadno će biti određeni.

 

Print Friendly, PDF & Email