ITALIJA/ DOLOMITI – TRE CIME 6.-9.8.2020. godine

ITALIJA/ DOLOMITI – TRE CIME 6.-9.8.2020. godine

Alfa Activ organizuje visokogorsku planinarsku akciju na svetski atraktivnoj lokaciji Dolomiti/ Tre Cime. Ovaj simbol Dolomita stavljen je pod zaštitu svetske kulturne baštine UNESCO. Jedinstveni,kolosalni, stenoviti oblici sa svoja tri vrha Cima Piccola (2857m), Cima Grande (2999m) i Cima Ovest (2973m) svakom posetiocu ostaju večito u sećanju. U skladu sa prethodnim višegodišnjim iskustvom boravka na ovoj lokaciji, brižljivo smo analizirali i osavremenili ovogodišnje aktivnosti. Staze Via Normale i Via Ferrata, koje ćemo prolaziti su izuzetno atraktivne.

6.8.2020. godine – četvrtak
U 06.00h polazimo sa ugla Drinske i Sarajevske. Putujemo autoputem pravcem Beograd-Zagreb-Ljubljana-Mojstrana. Cilj je da do 14.00h budemo u Mojstrani na parkingu kod Slovenskog planinskog muzeja. Pripremamo se za predstojeće aktivnosti. Grupa Via normale, sa vodičem, kreće na stazu Pot Triglavske Bistrice do Slapa Peričnik i nazad. Oko 3h pešačenja sa 250m visinske razlike. Grupa Via ferrata, sa vodičima penje stazu Via ferrata Aljaževa “B” na Grančištu. U 17.30h je ručak u Pizzeriji Kot u Mojstrani. Razmeštamo se po unapred utvrđenom planu u grupnim sobama u smeštaju. Rano leganje jer je rano ustajanje.

7.8.2020. godine – petak
U 05.00h polazimo put Dolomita. Očekivano vreme dolaska na Lago di Misurina je oko 08.00h. Nakon doručka i kafice prevozimo se do Lago d’Antorno (1880m) odakle u 09.00h polazimo na trek Via normale stazom 115 do Rifugio Fonda Savio (2367m). Za oko 2h treba da popnemo oko 500m na distanci od oko 4km. Nakon polusatne pauze, fotkanja i okrepljenja, grupa Via normale sa vodičem kreće od sedla stazom 117 sentiero Bonacossa do sedla Forcela di Rinbianco (2170m), a zatim se spušta stazom 119 do parkinga i naplatne rampe, a zatim produžava do prevoza na Lago d’Antorno (1880m). OPCIJA 1 za Via normale, prema proceni i odluci glavnog vodiča oformiće se grupa koja se vraća istom stazom od Rif.Fonda Savio do jezera. Grupa Via ferrata penje stazom 112 i odvaja na Via ferratu Merlone do vrha Cemone (2788m). Nakon fotkanja i orijentacije vraća se na Lago d’Antorno obrnutim smerom. Oko 17.00h se prevozimo do Rifugio Auronzo (2320m) gde se razmeštamo u šestokrevetne sobe. Sve detalje o smeštaju i dvodnevnom boravku u domu dobićete u posebnoj informaciji. Večera u restoranu i druženje. U 22.00h se gasi agregat. Noćni odmor.

8.8.2020. godine – subota
Doručak i priprema za aktivnosti je do 08.00h kada ispred doma polazimo na trek. Pred nama je težišni dan akcije. Krećemo stazom 101 do Rifugio Lavaredo (2344m) gde je pauza za toalet, a zatim nastavljamo do Forcela Lavaredo (2454m). Pauza za fotkanje i podela grupa. Grupa Via ferrata stavlja šlemove i kreće na gornju stazu ispod stena Monte Paterno, dok Via normale nastavlja donjom širokom stazom 101 do Rifugio Locatelli (2405m). Pauza kod doma. Pripreme za nastavak kretanja. Grupa Via ferrata se oprema kompletnom opremom za kretanje na Via ferrati De Luca Innerkofler, dok Via normale polazi stazom 105 preko doma Forcellina do smeštaja. Grupa Via ferrata penje do vrha Monte Paterno (2744m), a potom spušta stazom do Forcela Lavaredo (2454m) i nastavlja do smeštaja. Večera. Druženje i noćni odmor.

9.8.2020. godine – nedelja
Poslednjeg dana predviđeno je napuštanje doma u 08.00h. Stvari se pakuju u prevoz. Sa minimalnom neophodnom opremom  krećemo stazom 101 do naplatne rampe. Atraktivna staza sa vidikovcima se prolazi za oko 2,5h. Spuštamo oko 500m. Nakon prepakivanja opreme i pripreme za put, prevozimo se do Lago di Misurina gde pravimo pauzu za šoping od oko 30′. Oko 11.00h planiramo polazak na put preko Austrije i kroz tunel Vilach tako da nam je do Ljubljane potrebno oko 4h. Pauzu za ručak pravimo na BP Starine kod Novog Mesta. Očekivano vreme dolaska u Beograd je 23.30h.

KOTIZACIJA: 235,00 eura. Obuhvata podelu troškova angažovanja vozača, kombija, utroška goriva, putarina u Srbiji i Hrvatskoj, i vinjeta u Sloveniji i Austriji, parkinga, taksi za ulazak u Nacionalne parkove i taksu za put od naplatne rampe do Rifugio Auronzo. Takse za tunel Vilach. Jedno prenoćište u Sloveniji i dva prenoćišta u Rifugio Auronzo sa boravišnim taksama. Organizacione i vodičke troškove akcije. Acijska majica. Svaki učesnik je dužan da za sebe obezbedi međunarodno zdravstveno osiguranje za Hrvatsku, Sloveniju, Italiju i Austriju za period od 6.- 9.8.2020. godine. Obavezna je upotreba posteljina u Rifugio Auronzo koju za 6.00 eura možete kupiti na licu mesta. Preporuka je da spakujete ličnu posteljinu /navlaka, čaršaf i jastučnica/ u lični prtljag koji će prevozom biti dopremljen do doma. Uplata akontacije od 135,00 eura pri prijavi a ostatak do 01. juna 2020. Godine.

DOKUMENTA I OPREMA: Važeća dokumenta. Pasoš, overena planinarska kartica, zdravstvena kartica. Potpisana Izjava o odricanju od odgovornosti PSS. Međunarodno zdravstveno osiguranje. Sva dokumenta upakovana u nepromočivu foliju/kesicu. Spisak neophodne opreme za akciju biće dostavljen učesnicima. Obavezne su duboke planinarske cipele sa vibram đonom. Učesnicima za Via ferratu obezbeđena je kompletna oprema po ceni 5,00 eura za dan korišćenja.

HRANA: Iz ranca. Dobro isplanirati obroke prema ličnim potrebama i u skladu sa predstojećim aktivnostima. Postoji mogućnost ishrane u Domovima na pravcu kretanja. Ponesite obavezno 1,5l vode u rancu.

NAPOMENA: Radi se o originalnoj, drugarskoj i prijateljskoj akciji organizovanoj od strane Alfa Activ i vodiča Ib kategorije Duško Popović sa licencom UIAA MB 583. Na organizaciju i izvođenje akcije su primenjena opšta pravila za visokogorstvo uz pridržavanje propisanih odredbi različitih Pravilnika PSS i određenih Mera bezbednosti na planinarenju. Svaki učesnik ide na sopstvenu odgovornost i dužan je da potpiše Izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti. Vođa akcije zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile izmeni plan akcije. Plan realizacije je okviran i u zavisnosti je od vremenskih uslova na zemljištu u vreme izvođenja. Na staze Via ferrata se ne ide u slučaju grmljavine.

Duško Popović, Alfa Activ, Beograd
Instruktor veranja JNA
Licencirani vodič Via Ferrata 493
Planinski vodič Ib kategorije UIAA MB 583
Ski instruktor MB 430
Sportski vodič i operativni trener planinarstva
Tel./mob: +381 60 684 51 71
e-mail:dusko.popovic060@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email