NAPREDNE VIA FERRATA PRIPREME 25.4. i 10.5.2020. godine

NAPREDNE VIA FERRATA PRIPREME 25.4. i 10.5.2020. godine

CILJ: Ovih naprednih Via ferrata priprema je da zainteresovane upozna sa karakteristikama veoma teških „D“ i ekstremno teških „E“ Via ferrata staza. Ukaže na neophodnost temeljnih i sveobuhvatnih ličnih priprema. Objasni sve elemente osnovne i dopunske tehničke opreme. Uvežba u praktičnim postupcima bezbednog savladavanja veoma teških sekvenci i deonica.Objasni i uvežba tehnike penjanja i prelaska različitih tipova lestvi i mostića. Uvežba samospašavanje usled okliznuća i pada.

SADRŽAJ RADA:

1.- Pojam, podela, karakteristike i opis veoma teških „D“ i ekstremno teških „E“ staza Via ferrata.

2.- Lične pripreme. Planiranje, sadržaj i izvođenje priprema.

3.- Lična tehnička oprema. Osnovna i dopunska oprema. Opis, namena, podešavanje i tehnike korišćenja.

4.- Taktika i tehnika penjanja različitih sekvenci i deonica veoma teških „D“ i ekstremno teških „E“ staza Via ferrata.

5.- Okliznuće i pad. Posledice. Samospašavanje.

6.- Tehnike penjanja i prelaska različitih tipova lestvi i mostića.

METOD RADA: Individualne teoretske pripreme. Objašnjavanje kombinovano sa pokazivanjem, demonstracijom i uvežbavanjem praktičnih radnji.

MESTO RADA: Via ferrata Gornjak.

VREME RADA: U navedenim terminima. Početak u 09.30h. Završetak u 16.30h.

KOTIZACIJA: 2.900,00 dinara. Prevoz 1.700,00 i 1.200,00 renta opreme. Obuka je besplatna.

MESTO POLASKA: Parking na uglu Drinske i Sarajevske ulice kod Gazele.

OPREMA: Spisak opreme će biti dostavljen učesnicima

NAPOMENA : Obavezna pisana Prijava. Obavezno podpisivanje Izjave o odricanju od odgovornosti.

ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE:
Duško Popović, Alfa Activ, Beograd
Instruktor veranja JNA
Licencirani vodič Via ferrata 493
Planinski vodič Ib kategorije UIAA MB 583
Ski instruktor MB 430
Sportski vodič i operativni trener planinarstva
“C”- Dozvola za rad trenera PSS Br.190042
Tel./mob: +381 60 684 51 71
e-mail dusko.popovic060@gmail.com
http://www.alfaactiv.com“>www.alfaactiv.com

Print Friendly, PDF & Email