O nama

ALFA ACTIVE

To je novi koncept, u kojem učesnici prepoznaju svoj interes, za zdravim i bezbednim bavljenjem nekom od atraktivnih aktivnosti u prirodi, ponuđenom kroz konkretnu akciju.
Osnovu sadržaja čine atraktivne i raznovrsne hobi rekreativne aktivnosti. Plan aktivnosti se izrađuje u decembru za narednu kalendarsku godinu.
U ALFA ACTIVE naročito se vodi računa o:
– visokom kvalitetu i sadržaju aktivnosti;
– kvalitetnom izboru lokacija za sprovođenje planirane aktivnosti;
– unapređenju ličnih sportskih i zdravstvenih sposobnosti;
– stručnom osposobljavanju za bezbedno upražnjavanje aktivnosti;
– upražnjavanju atraktivnih adrenalinskih aktivnosti;
– bezbednosti svih učesnika na akcijama;
– poštovanju ličnosti i uvažavanju različitosti;
– stvaranju opuštene, pozitivne drugarske atmosfere i razvijanju prijateljskih odnosa među učesnicima;
– razvijanju svesti o zaštiti prirode i unapređenju svih ekoloških aspekata boravka u prirodi.
ALFA ACTIVE nije udruženje sačinjeno od stalnih članova. Okuplja prijatelje, poznanike, drugare radi zajedničkog kvalitetnog boravka i realizacije predložene aktivnosti. Aktivnosti se realizuju u mikro grupama 4-14 učesnika. Troškove akcije ravnopravno snose svi učesnici.