Osnovne i napredne pripreme

Osposobljavanje učesnika da bezbedno i sa uživanjem učestvuju na akcijama je jedan od prioriteta ALFA ACTIVE.

Osnovne i napredne pripreme uslovno delimo na letnje i zimske.

U letnje pripreme spadaju – one koje su orijentisane ka učesnicima akcija koji žele da se osposobe da na bezbedan, siguran i zadovoljan način učestvuju na mnogobrojnim akcijama koje se organizuju i izvode u periodu od proleća do jeseni. U zavisnosti od cilja koji učesnici priprema sebi postave mi smo spremni i osposobljeni da prenesemo znanja kroz sledeće programe:

  • Osnovne planinarske pripreme. Imaju za cilj da planinare upozna sa elementarnim pojmovima, ponašanjem i postupcima planinara na planinama od 500m do 2.000m. Opšta znanja o mogućnostima, načinima i tehnikama kretanja u različitim uslovima na planini. Da ukaže na opasnosti u planini. Upoznaje planinare sa neophodnom planinarskom opremom i načinima upotrebe i korišćenja….
  • Pripreme za visokogorske aktivnosti. Ove aktivnosti se odvijaju na planinama koje su visine preko 2.000m. Cilj ove obuke je da planinare upozna i pripremi za bezbedno učešće na visokogorskim akcijama. Da ih upozna sa specifičnostima i opasnostima koje su karakteristične u uslovima boravka i kretanja na tim visinama…
  • Osnovne i napredne Via ferrata pripreme. Usmerene su na planinare koji žele da se oprobaju u toj aktivnosti na obezbeđenim penjačkim putevima. Na osnovnim pripremama planinari koji su uspešno savladali prethodne obuke, usvajaju specifična znanja i veštine koje im omogućavaju potpuno bezbedno kretanje po stazama tipa Via ferrata težinski kategorisanim kao B i C uz korišćenje namenske opreme, dok se kroz napredne pripreme osposobljavaju za kretanje na veoma teškim D i ekstremno teškim E ferratama i tehnikama spuštanja, podizanja i samoizvlačenja po užetu.
  • Osnovne pripreme za aktivnosti na vodi. Programom ovih priprema, učesnici se osposobljavaju od strane stručnih lica, specijalista za bezbedno učešće na aktivnostima na vodi i moru.

U zimske pripreme spadaju – obuke koje se realizuju u zimskom periodu. Mi možemo uspešno da vas osposobimo u tehnikama upotrebe namenske opreme za kretanje u uslovima snega i leda, i u osnovnoj i naprednoj tehnici alpskog skijanja.

  • Osnovne pripreme za bezbedno kretanje zimi. Ove osnovne pripreme usmerene su na davanje osnovnih znanja o različitim tehnikama kretanja na planini u uslovima snega i leda upotrebom sredstava i opreme koja je namenski napravljena za takve uslove.Kako najbolje upotrebiti krplje, dereze, cepin. Kretanje u navezi.
  • Osnovna i napredne tehnike alpskog skijanja. Obuka u skijanju se realizuje na Kopaoniku kroz predviđeni Plan i Program obuke. U zavisnosti od vremena trajanja dele se na dnevne, vikend i višednevne obuke. Zavisno od nivoa prethodnog znanja mogu biti obuka početnika i obuka skijaša. U zavisnosti od broja polaznika obuka može biti individualna (1-4 učesnika), ili grupna (5-9 učesnika). Obukom su obuhvaćena deca školskog uzrasta do odraslih seniora. U saradnji sa PSD Kopaonik Beograd obezbeđujemo povoljno smeštaj i ishranu, kao i osnovnu skijašku opremu u Skijaško-Planinarskom Domu na Kopaoniku.

Pripreme se planiraju godišnjim Planom akcija. Obuke se realizuju na profesionalan i stručan način od strane zvaničnih licenciranih instruktora.

Po završetku pripreme, polaznici dobijaju Sertifikat-Diplomu.