OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 9.8.2020. godine

OSNOVNE VIA FERRATA PRIPREME 9.8.2020. godine

TERMIN : 9.8.2020. godine – Nedelja.

CILJ : Upoznati učesnike sa vrstama i karakteristikama staza Via ferrata. Ukazati na neophodnost temeljnih i sveobuhvatnih ličnih priprema. Naučiti učesnike osnovnim pravilima na Via ferrati. Upoznati ih sa vrstama, namenom, pravilnom postavljanju i podešavanju namenske opreme za kretanje stazama Via Ferrata. Osposobiti ih da sigurno koriste opremu u različitim situacijama pri kretanju uz potpuno pridržavanje mera zaštite i bezbednosti.

MESTO RADA : Rudnik- Ostrvica. Via ferrata “A” – laka.

MESTO POLASKA : Parking na uglu Drinske i Sarajevske ulice kod Gazele u 07.00h. Povratak do 20.00h.

VREME RADA : Početak rada u 10.00h. Završetak u 16.00h.

METOD RADA : Individualne teoretske pripreme. Objašnjavanje kombinovano sa pokazivanjem, demonstracijom i uvežbavanjem praktičnih radnji.

OPREMA : Lična planinarska oprema. Via Ferrata komplet.

KOTIZACIJA : Podela troškova prevoza 1.300,00 i korišćenja opreme VF 1.200,00. Obuka je besplatna.

NAPOMENA: Mikro grupa do 10učesnika. Obavezna pisana prijava. Obavezno podpisivanje Izjave o odricanju od odgovornosti.Obaveza pridržavanja propisanih mera zaštite Vlade RS i mera bezbednosti na planinarskoj turi.

ORGANIZACIJA I REALIZACIJA PRIPREMA:
Duško Popović, Alfa Activ, Beograd
Instruktor veranja JNA
Licencirani vodič Via Ferrata 493
Planinski vodič Ib kategorije UIAA MB 583
Ski instruktor MB 430
Sportski vodič i operativni trener planinarstva
“C”- Dozvola za rad trenera PSS Br.190042
Tel./mob: +381 60 684 51 71
e-mail:dusko.popovic060@gmail.com
„http://www.alfaactiv.com“>www.alfaactiv.com

Print Friendly, PDF & Email