VIP VIA FERRATA OBUKA – SLOVENIJA 23.-24.4.2022. godine

VIP VIA FERRATA OBUKA – SLOVENIJA 23.-24.4.2022. godine

Osposobite se na VIP način. Usvojite potrebna znanja i veštine kako bi uživali u kretanju stazama Via ferrata. Mala grupa 5-7 učesnika. Najsavremeniji sintetički metod osnovne Via ferrata obuke. Teorija 20% , praktično vežbanje 80%. Najsadržajnija, sveobuhvatna, precizna, detaljna i zanimljiva obuka. Analitički individualni segment obuke na kraju radnog dana. Idealne staze VF za obuku početnika.

Plan i Program aktivnosti:

Subota:

06.00 – 12.00h Putovanje autom VW CADDY sa 7 mesta, autoputem od Beograda do Mojstrane.

12.00 – 13.00h Smeštaj.

13.00 – 13.30h Zaduživanje Via ferrata opreme.

13.30 – 15.30h Uvodni teoretski deo uz prikaz i praktično rukovanje Via ferrata opremom.

15.30 – 16.00h Pauza.

16.00 – 18.30h Prikaz, demonstracija i praktično vežbanje tehnika pravilnog i bezbednog kretanja stazom Via ferrata Aljaževa na Grančištu u Mojstrani.

18.30 – 19.30h Povratak u smeštaj. Pregled i čišćenje VF opreme. Analiza i zaključci sa obuke.

19.30 – 21.00h Druženje uz večeru u Pizzerija Kot u Mojstrani.

21.00 – 22.00h Slobodno vreme.

22.00 – 07.00h Noćni odmor.

Nedelja:

07.00 – 08.00h Doručak, priprema lične i tehničke opreme.

08.00 – 09.00h Napuštanje smeštaja. Prevoženje do mesta Gozd Martuljek i pristup Via ferrati Hvadnik.

09.00 – 12.00h Prikaz, demonstracija i praktično vežbanje tehnika pravilnog i bezbednog kretanja stazom Via ferrata Hvadnik.

12.00 – 15.00h Prevoženje do Kranjske Gore i lokaliteta jezero Jasna. Boravak na jezeru Jasna. Razduživanje Via ferrata opreme. Analiza dnevnih aktivnosti. Analiza i zaključci sa dvodnevne obuke

15.00h Polazak za Beograd.

15.00 – 22.300h Putovanje autoputem preko Ljubljane, Zagreba,Šida do Beograda.

22.30h Završetak aktivnosti.

Sadržaji osposobljavanja:

  1. Dan – Subota

Opšti pojmovi o Via ferrati. Istorijat. Podele. Vrste.

Individualna Via ferrata oprema za bezbedno kretanje VF stazama. Opis, namena i karakteristike. Postavljanje, podešavanje i pravila korišćenja.

Tehnike bezbednog kretanja na VF stazama kategorizovanim kao B – Srednje teške Via ferrate.

Realizacija na Via ferrati Aljaževa – Mojstrana.

  1. Dan – Nedelja

Tehnike bezbednog kretanja na VF stazama kategorizovanim kao B/C – srednje teške sa teškim deonicama.

Realizacija na Via ferrati Hvadnik – Gozd Martuljek.

 

PAŽNJA !!! Ovaj VIP KONCEPT OSNOVNE VIA FERRATA OBUKE je zaštićen autorskim pravima. Nije dozvoljeno kopiranje aktivnosti.

ORGANIZACIJA : ALFA AKTIV – BEOGRAD

REALIZACIJA : Duško Popović, Licencirani Via ferrata vodič PSS MB 493.

Print Friendly, PDF & Email